A Műút folyóirat Székelyföldön

Erdélybe láto­gat a Műút folyóirat szer­kesztősége. 2013. no­vem­ber 11-én (hétfőn) 19 órától Ma­rosvásárhe­lyen tar­ta­nak iro­dal­mi es­tet a G.Café-ban. Szer­vezőpart­ner: a Látó folyóirat szer­kesztősége. No­vem­ber 12-én (ked­den) 17 órától Székely­ud­var­he­lyen lépnek fel a G.Café-ban. Szer­vezőpart­ner: a G.Café, Székely­ud­var­hely. No­vem­ber 13-án (szerdán) 18 órától Csíksze­redában, a Székelyföld Galériában mu­tat­koz­nak be. Szer­vezőpart­ner: a Székelyföld Alapítvány.

Vendégek: Zemlényi Attila főszerkesztő, K.Kabai Lóránt és Jenei László szerkesztők, Kishonthy Zsolt felelős kiadó és Antal Balázs online szerkesztő.

müút

Miután jogelődje, az Új Holnap folyóirat anyagilag ellehetetlenült, 2007-ben újjászervezett formában és új névvel lépett színre Miskolc új irodalmi folyóirata, a Műút, Zemlényi Attila főszerkesztő vezetésével.
Az új folyóirat első száma 2007. augusztusában került a standokra. Kezdetben 4 alkalommal jelent meg évente, később évi hat szám látott napvilágot. A szerkesztőség célja, hogy havi megjelenésű folyóirattá váljanak.

A tehetséges szerkesztőgárdának köszönhetően a Műút igen hamar egy karakteres regionális irodalmi-művészeti folyóirattá vált, és országos ismertségre tett szert. Szerkesztői sokoldalúságát dicséri, hogy a lap nemcsak kortárs magyar szépirodalmat közöl (más lapoktól eltérően ezt is igen nagy terjedelemben), hanem Kikötői hírek címmel világirodalmi szemlerovatot is működtet,mely a hat világnyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) irodalmi történéseit naplózza, illetve a képregénynek is különös figyelmet szentel (képregényeket és azokhoz kapcsolódó kritikákat is közöl), ami magyar nyelvterületen rendhagyó gyakorlatnak számít.

Jól körvonalazott koncepció és jelentékeny szellemi és anyagi kapacitás meglétére utal, hogy 2010-től kezdődően megrendezik a Műút-napokat (a tartalomból: irodalmi estek, képző- és képregényművészeti kiállítások, performanszok, koncertek, filmes programok, irodalmi felolvasóestek), Műgond-nívódíjakat ítélnek oda szerzőiknek (szépirodalom, kritika–esszé, művészeti írás és képzőművészet kategóriákban), nívós honlapot működtetnek (www.muut.hu), sőt, a könyvkiadásba is belevágtak (Műút-könyvek sorozat).
Kabai Lóránt szerkesztő, költő (merthogy a Műút szerkesztőinek mindegyike ugyanakkor alkotó is) egy 2013. évi interjúban arra a riporteri kérdésre, hogy a portál működése miként hat vissza a nyomtatott verzió esélyeire, így válaszolt: „A folyóirat szerepe ugyanaz marad, remélem: egy lap, amit jó kézbe venni, forgatni, beleszagolni, olvasni.” Aki a lapot kézbe veszi, minden bizonnyal igazat ad neki. Erre a jövő hét első napjaiban három székelyföldi városban lesz lehetőség.

eirodalom.ro

43

Szóljon hozzá! Minden vélemény számít!

Népszerű bejegyzések

Támogasson minket

Ha kedveli a Hírmalmot támogasson minket!

FB Subscribe